PCIe/NVMe Cables
イメージ 概要 コネクター ケーブル長 型番


Internal
MiniSAS HD
PCIe NVMe 12Gbs Cable
MiniSAS HD [SFF-8643]
to
MiniSAS HD [SFF-8643]
45 cm CBL-SAST-0623
60 cm CBL-SAST-0658
70 cm CBL-SAST-0590


Internal
MiniSAS HD
PCIe NVMe 12Gbs Cable
MiniSAS HD [SFF-8643]
Right Angle
to
MiniSAS HD [SFF-8643]
Right Angle
10 cm CBL-SAST-0698


Internal
MiniSAS HD
to
NVMe U.2
w/4-Pin Power Cable
MiniSAS HD [SFF-8643]
to
NVMe U.2 [SFF-8639]
55 cm CBL-SAST-0957


Internal
OCuLink
to
NVMe U.2
w/4-Pin Power Cable
OcuLink [SFF-8611]
to
NVMe U.2 [SFF-8639]
55 cm CBL-SAST-0956
75 cm CBL-SAST-1011


Internal
OCuLink
to
4 SATA Cable
OCuLink SFF-8611(X4)
to
4x SATA (7-pin)
55 cm CBL-SAST-0933


Internal
OCuLink (X4)
to
OCulink (X4)
OcuLink [SFF-8611 (X4)]
to
OcuLink [SFF-8611 (X4)]
25 cm CBL-SAST-0973-1
37 cm CBL-SAST-0974-1
55 cm CBL-SAST-0818
65 cm CBL-SAST-0819
76 cm CBL-SAST-0847


Internal
OCuLink
to
OCulink
OcuLink [SFF-8611 (X8)]
to
PCIe U.2 [SFF-8639 (X8)]
50 cm CBL-SAST-0934-12
60 cm CBL-SAST-0935-1


External
MiniSAS HD
PCIe NVMe 12Gbs Cable
PCI SGI Compliant
MiniSAS HD
[SFF-8644 (X4)]
to
MiniSAS HD
 [SFF-8644 (X4)]
50 cm PCI-4444SE2-0.5M-S2
1 m PCI-4444SE2-1M-S2
2 m PCI-4444SE2-2M-S2
3 m PCI-4444SE2-3M-S2


Internal
NVMe U.2
Enabler Cable
12G MiniSAS HD
[SFF-8643 (8X)]
to
12G MiniSAS HD
[2x SFF-8643 (4X)]
1 m 05-50061-00


Internal
NVMe U.2
Enabler Cable
12G MiniSAS HD
[SFF-8643 (8X)]
to
OCuLink
[2x SFF-8612 (4X)]
1 m 05-50062-00


Internal
NVMe U.2
Enabler Cable
12G MiniSAS HD
[SFF-8643 (8X)]
to
SlimLine
[2x SFF-8654 (4X)]
1 m 05-50063-00


Internal
NVMe U.2
Enabler Cable
w/4-Pin Power Cable
12G MiniSAS HD
[SFF-8643 (8X)]
to
NVMe U.2
[2x SFF-8639 (4X)]
50 cm 05-50065-00
1 m 05-50064-00
NVMe U.2/M.2 SSD Mobile Rack
イメージ 概要 接続インターフェイス フォームファクタ 備考


4x U.2 NVMe RAID Subsystem
PCIe 3.0 (X8) バス
4GB キャッシュ
HW RAID 0, 1, 5, 6, 10
4x U.2 NVMe SSD
to
1x PCIe 3.0 [X8] バス
2x 5.25" ベイ UT34U2


M.2 NVMe SSD
Mounting Bracket
1x M&B+M-Key M.2 SSD
to
1x PCIe U.2 [SFF-8639]
1x 2.5" ベイ MB705M2P-B


M.2 NVMe SSD
Mounting Bracket
1x M&B+M-Key M.2 SSD
to
1x PCIe U.2 [SFF-8639]
1x 2.5" ベイ MB705M2P-B


2.5” U.2 NVMe SSD
Mobile Rack
1x U.2 NVMe SSD
to
1x PCIe U.2 [SFF-8639]
1x 3.5" ベイ MB601VK-1B


4x 2.5” U.2 NVMe SSD
Mobile Rack
4x U.2 NVMe SSD
to
4x MiniSAS HD [SFF-8643]
1x 5.25" ベイ MB699VP-B