Internal HD Mini-SAS SFF-8643
to
SFF-8088 External Mini-SAS

HD-SAS-4388/.5m 0.5m 標準価格 ¥9,190
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4388/1m 1m 標準価格 ¥10,690
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4388/2m 2m 標準価格 ¥14,380
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4388/3m 3m 標準価格 ¥17,320
*数量割引、特注長ケーブル可

External HD Mini-SAS SFF-8644
to
SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

HD-SAS-4443/.5m 0.5m 標準価格 ¥10,750
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4443/1m 1m 標準価格 ¥11,230
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4443/2m 2m 標準価格 ¥14,490
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4443/3m 3m 標準価格 ¥16,730
*数量割引、特注長ケーブル可

External HD Mini-SAS SFF-8644
to
SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

HD-SAS-4343/.3m 0.3m 標準価格 ¥6,230
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4343/.5m 0.5m 標準価格 ¥6,910
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4343/1m 1m 標準価格 ¥8,630
*数量割引、特注長ケーブル可

Internal HD Mini-SAS SFF-8643
to
SFF-8482 (4) 29-Pin Drive Connector w/power

HD-SAS-4382/.5m 0.5m 標準価格 ¥7,940
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4382/1m 1m 標準価格 ¥9,280
*数量割引、特注長ケーブル可

Host Internal HD Mini-SAS SFF-8643
to
SATA 7-pin (X4) Internal

HD-SAS-437P/.5m 0.5m 標準価格 ¥7,420
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-437P/1m 1m 標準価格 ¥8,960
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-437P/2m 2m 標準価格 ¥11,670
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-437P/3m 3m 標準価格 ¥14,960
*数量割引、特注長ケーブル可

Host Internal SATA 7-pin (X4)
to
SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

HD-SAS-7P43/.5m 0.5m 標準価格 ¥7,420
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-7P43/1m 1m 標準価格 ¥8,960
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-7P43/2m 2m 標準価格 ¥11,670
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-7P43/3m 3m 標準価格 ¥14,960
*数量割引、特注長ケーブル可

Internal HD Mini-SAS SFF-8643
to
SFF-8087 Internal Mini-SAS 36-CKT

HD-SAS-4387 /.3m 0.3m 標準価格 ¥6,070
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4387 /.5m 0.5m 標準価格 ¥6,310
*数量割引、特注長ケーブル可
HD-SAS-4387 /1m 1m 標準価格 ¥8,140
*数量割引、特注長ケーブル可

12G HD Mini-SAS Female Panel Mount SFF-8644
to
SFF-8643 HD Mini-SAS Male

12G-HD-44F43-C/.5m
Centronics Plate
0.5m 標準価格 ¥12,020
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F43-C/1m
Centronics Plate
1m 標準価格 ¥12,020
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F43-L/.5m
LP PCI-Plate
0.5m 標準価格 ¥12,020
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F43-L/1m
LP PCI-Plate
1m 標準価格 ¥12,020
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F43-S/.5m
Standard PCI-Plate
0.5m 標準価格 ¥12,020
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F43-S/1m
Standard PCI-Plate
1m 標準価格 ¥12,020
*数量割引、特注長ケーブル可

12G HD Mini-SAS Female Panel Mount SFF-8644
to
SFF-8087 Mini-SAS 36 CKT

12G-HD-44F87-C/.5m
Centronics Plate
0.5m 標準価格 ¥10,730
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F87-C/1m
Centronics Plate
1m 標準価格 ¥10,730
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F87-L/.5m
LP PCI-Plate
0.5m 標準価格 ¥10,730
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F87-L/1m
LP PCI-Plate
1m 標準価格 ¥10,730
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F87-S/.5m
Standard PCI-Plate
0.5m 標準価格 ¥10,730
*数量割引、特注長ケーブル可
12G-HD-44F87-S/1m
Standard PCI-Plate
1m 標準価格 ¥10,730
*数量割引、特注長ケーブル可